Wat is een leasing?

Leasen is in ons land een veelgebruikte methode voor ondernemers om bedrijfspanden, goederen en machines te financieren zonder de onderneming in een keer met zware investeringen te belasten. De leasingmaatschappij koopt het goed immers aan, en verhuurt het daarna aan de leasingnemer. De twee voornaamste vormen van leasing zijn operationele leasing en financiële leasing.

Financiële leasing

Bij een financiële leasing is het bijna altijd de bedoeling om aan het einde van de leaseperiode eigenaar te worden van het goed. Eens het leasingcontract is afgelopen, kan de leasingnemer eigenaar worden van het goed, al is hij daar niet toe verplicht. Een financiële leasing is dus vooral een vorm van financiering.

Operationele leasing

Bij een operationele leasing is het niet de bedoeling om het goed te kopen, maar enkel om gebruik te maken van het goed en het na afloop van de leasetermijn terug te bezorgen aan de leasingmaatschappij. Vaak zijn bij deze vorm van leasing allerhande diensten inbegrepen om het de leasingnemer makkelijker te maken.

Operationele of financiële leasing

Wilt u vooral een duidelijke, vaste maandelijkse kost waarin alles is inbegrepen (belastingen, herstellingen, onderhoud, belastingen …)? Dan kiest u best voor een operationele leasing. Als een vaste kost geen noodzaak is en u verwacht dat het geleasde voorwerp langer zal meegaan dan de duur van de leasingovereenkomst, dan bent u voordeliger af met een financiële leasing met aankoopoptie.

Hoeveel kost een leasing?

Het is niet eenvoudig om de kostprijs van een leasing te bepalen. U moet rekening houden met meerdere factoren, zoals de aankoopprijs en de restwaarde. In het geval van wagen zijn ook de garagekosten, de banden, het onderhoud en het verbruik belangrijk. Daardoor kan een op het eerste zicht duurdere wagen soms goedkoper uitvallen dan een wagen met een lagere cataloguswaarde als u hem least!

Laat u adviseren

Om de bomen door het leasebos te zien, schakelt u best de adviseurs van Krediet Expert in. Zij zijn immers gespecialiseerd in kredieten voor kmo’s en zelfstandigen zoals u, en kunnen daardoor de beste oplossing voor uw specifieke situatie berekenen.

Een leasecontract is ontworpen om het leven van ondernemers eenvoudiger te maken. Toch hebben grootbanken steeds meer regels en beperkingen opgeworpen om het moeilijker te maken voor ondernemers zoals u om een lease aan te gaan. Doe daarom beroep op Krediet Expert. Als ondernemers onder elkaar maken wij het u immers graag makkelijk.

Kredietaanvragen bij de bank zijn vaker succesvol als die via een gespecialiseerde adviesorganisatie lopen zoals Krediet Expert. Uit gegevens van intermediairs blijkt dat 70% van de bedrijven waarvan een bancaire financiering wordt afgewezen, na tussenkomst van een intermediair toch een bedrijfskrediet krijgt.

Aanvragen met succes 89%
Gerealiseerde kredieten boven de €100.000 67%

Naast bancaire financiering zijn er ook alternatieve investeringsvormen. De mogelijkheden variëren van crowdfunding, een particuliere lening en kredietunies tot microfinanciering. Met name microfinanciering wint de laatste jaren sterk aan populariteit als oplossing van liquiditeitsproblemen op korte termijn. Krediet Expert biedt u uiteraard de meest aantrekkelijk financieringsoptie.

125+

Gerealiseerde dossiers in 2014

Wij laten u niet in de kou staan.

Heeft uw bank u in de kou gezet terwijl u krediet nodig had? Krediet Expert haalt u naar binnen!

Snel krediet nodig?

Krediet Expert is in staat onder tijdsdruk te werken. Kredieten kunnen doorgaans binnen een zéér korte periode worden gerealiseerd.

Fredric Versteyden
Krediet Expert heeft mij geholpen bij de herfinanciering van mijn RSZ schuld. Na bezoek van een van de medewerkers is het dossier opgestart en was er na 4 weken een realisatie.
Fredric Versteyden / Textielbranche
Steven Collier
Voor mijn expeditiebedrijf huurde ik een loods op een bedrijventerrein. De verhuurder heeft mij deze loods te koop aangeboden. Na contact met de plaatselijke bank kreeg ik een afwijzing. Krediet Expert heeft vervolgens de aanvraag bij een anderen partij gedaan, waarna het dossier na 6 weken naar de notaris is verzonden. Zeer tevreden!
Steven Collier / Expeditie

Steeds meer ondernemers ervaren dat banken hun kredietcriteria voor bedrijfsfinanciering hebben aangepast. Een financiering krijgen bij de bank wordt dus steeds moeilijker. Maar nog altijd geldt: wanneer banken een ondernemingsplan als goed en realistisch beoordelen, verwelkomen zij u graag als klant.

Een veelvoorkomend probleem bij MKB-bedrijven zijn achterstanden bij de Belastingdienst. Vaak als gevolg van een grondige btw-controle of wanbetaling van een grote klant. De onderneming kan dan in een negatieve spiraal belanden door hoge interesten en boetes. Krediet Expert biedt de oplossing in een herfinanciering.

Ondernemen kan niet zonder risico. Liquiditeitsproblemen kunnen plotseling ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Zoals het wegvallen van een belangrijke debiteur, een periode van tegenvallende omzet of een andere externe oorzaak. Krediet Expert adviseert u graag over hoe en met welke middelen u uw zaken weer op orde kunt krijgen.

Krediet Expert ondersteunt ondernemers met onafhankelijk managementadvies. Op basis van een grondige analyse van uw onderneming geven wij advies over hoe u uw doelstellingen kunt realiseren.

Als ondernemer werkt u natuurlijk hard aan een bloeiend bedrijf. Maar u heeft niet alles zelf in de hand en vaak bent u afhankelijk van omstandigheden. Lang moeten wachten op betaling van uitstaande facturen is een probleem waar veel ondernemers regelmatig mee te maken krijgen. Krediet Expert heeft een oplossing voor uw debiteurenbeheer: factoring van facturen.

Wij vinden dat elke gemotiveerde starter en gevestigde ondernemer recht heeft op financiering. Crowdfunding is een alternatieve manier van geld lenen en investeren, zonder tussenkomst van de bank. Krediet Expert helpt investeerders en ondernemers met kredietbehoefte om elkaar te vinden.