Wat is een bedrijfshypotheek?

Een bedrijfshypotheek is een krediet dat wordt aangewend voor de financiering van een onroerend goed. Ook bedrijven en zelfstandigen kunnen een hypothecair krediet afsluiten, om bijvoorbeeld kantoren of bedrijfsgebouwen aan te kopen. Ook op professioneel vlak is kopen immers vaak interessanter dan huren. Zelfs wanneer uw zaak daar momenteel het budget nog niet voor heeft.

Wat is een hypotheek?

Bij een hypothecair krediet wordt altijd een hypotheek gevestigd: dit is een waarborg of garantie voor de kredietgever. Mocht u uw lening niet kunnen afbetalen, dan kan de kredietverstrekker de hypotheek gebruiken om het vastgoed te verkopen en zo de schulden te recupereren.

Verschil tussen volmacht en inschrijving

Bij een hypothecaire inschrijving wordt de hypotheek ingeschreven in de registers van het hypotheekkantoor met behulp van een notariële akte. Dit brengt behoorlijk wat kosten met zich mee. Een hypothecair mandaat is een schriftelijke overeenkomst dat een hypotheek gevestigd wordt in het voordeel van de kredietgever. Een hypothecair mandaat is minder duur, maar verleent de kredietgever ook minder zekerheid.

Variabele of vaste rentevoet

Bij Krediet Expert kunt u hypothecaire leningen zowel met een vaste als met een variabele rentevoet afsluiten. Een vaste rentevoet verandert niet tijdens de volledige duurtijd van de lening. U bent dus zeker van het aflossingsbedrag. Maar een vaste rentevoet ligt bij het afsluiten hoger dan een variabele rentevoet. Een variabele rentevoet kan dalen of stijgen, maar die daling en stijging wordt begrensd door een boven- en ondergrens.

Wat zijn de voordelen van een hypothecair krediet?

Een hypothecair krediet is voordelig voor de kredietgever. Die heeft immers een zekerheid achter de hand, het onroerend goed waarop de hypotheek is gevestigd, mocht de kredietnemer het krediet niet terugbetalen. Maar ook voor de kredietnemer is een hypothecair krediet voordelig. Door die zekerheid is de kredietgever immers vaak bereid om meer geld uit te lenen aan een lagere rentevoet dan hij anders zou doen.

Hoeveel kost een hypothecair krediet?

Er zijn behoorlijk wat kosten verbonden aan een hypothecair krediet, zoals registratierechten, hypotheekrechten, het ereloon van de notaris, uiteenlopende notariskosten … Gelukkig bestaan er methoden om die kosten te drukken. Krediet Expert helpt u hier graag bij.

Investeren in vastgoed is ook professioneel interessant. U hoeft immers geen huur meer te betalen en houdt na afbetaling van uw lening een mooie investering over. Bedrijfshypotheken zijn echter een administratief kluwen met veel verborgen kosten … tenzij u bij Krediet Expert aanklopt.

Kredietaanvragen bij de bank zijn vaker succesvol als die via een gespecialiseerde adviesorganisatie lopen zoals Krediet Expert. Uit gegevens van kredietbemiddelaars blijkt dat 70% van de bedrijven waarvan een bancaire financiering wordt afgewezen, na tussenkomst van een intermediair toch een bedrijfskrediet krijgt.

Aanvragen met succes 89%
Gerealiseerde kredieten boven de €100.000 67%

Naast bancaire financiering zijn er ook alternatieve investeringsvormen. De mogelijkheden variëren van crowdfunding, een particuliere lening en kredietunies tot microfinanciering. Met name microfinanciering wint de laatste jaren sterk aan populariteit als oplossing van liquiditeitsproblemen op korte termijn. Krediet Expert biedt u uiteraard de meest aantrekkelijk financieringsoptie.

125+

Gerealiseerde dossiers in 2014

Wij laten u niet in de kou staan.

Heeft uw bank u in de kou gezet terwijl u krediet nodig had? Krediet Expert haalt u naar binnen!

Snel krediet nodig?

Krediet Expert is in staat onder tijdsdruk te werken. Kredieten kunnen doorgaans binnen een zéér korte periode worden gerealiseerd.

Fredric Versteyden
Krediet Expert heeft mij geholpen bij de herfinanciering van mijn RSZ schuld. Na bezoek van een van de medewerkers is het dossier opgestart en was er na 4 weken een realisatie.
Fredric Versteyden / Textielbranche
Steven Collier
Voor mijn expeditiebedrijf huurde ik een loods op een bedrijventerrein. De verhuurder heeft mij deze loods te koop aangeboden. Na contact met de plaatselijke bank kreeg ik een afwijzing. Krediet Expert heeft vervolgens de aanvraag bij een anderen partij gedaan, waarna het dossier na 6 weken naar de notaris is verzonden. Zeer tevreden!
Steven Collier / Expeditie

Steeds meer ondernemers ervaren dat banken hun kredietcriteria voor bedrijfsfinanciering hebben aangepast. Een financiering krijgen bij de bank wordt dus steeds moeilijker. Maar nog altijd geldt: wanneer banken een ondernemingsplan als goed en realistisch beoordelen, verwelkomen zij u graag als klant.

Een veelvoorkomend probleem bij MKB-bedrijven zijn achterstanden bij de Belastingdienst. Vaak als gevolg van een grondige btw-controle of wanbetaling van een grote klant. De onderneming kan dan in een negatieve spiraal belanden door hoge interesten en boetes. Krediet Expert biedt de oplossing in een herfinanciering.

Ondernemen kan niet zonder risico. Liquiditeitsproblemen kunnen plotseling ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Zoals het wegvallen van een belangrijke debiteur, een periode van tegenvallende omzet of een andere externe oorzaak. Krediet Expert adviseert u graag over hoe en met welke middelen u uw zaken weer op orde kunt krijgen.

Krediet Expert ondersteunt ondernemers met onafhankelijk managementadvies. Op basis van een grondige analyse van uw onderneming geven wij advies over hoe u uw doelstellingen kunt realiseren.

Als ondernemer werkt u natuurlijk hard aan een bloeiend bedrijf. Maar u heeft niet alles zelf in de hand en vaak bent u afhankelijk van omstandigheden. Lang moeten wachten op betaling van uitstaande facturen is een probleem waar veel ondernemers regelmatig mee te maken krijgen. Krediet Expert heeft een oplossing voor uw debiteurenbeheer: factoring van facturen.

Wij vinden dat elke gemotiveerde starter en gevestigde ondernemer recht heeft op financiering. Crowdfunding is een alternatieve manier van geld lenen en investeren, zonder tussenkomst van de bank. Krediet Expert helpt investeerders en ondernemers met kredietbehoefte om elkaar te vinden.